Mi­li­täröv­ning i Stock­holm

Tidningen Farsta / Sköndal - - Hallå Stockholmare -

I oktober och no­vem­ber ge­nom­för Liv­gar­det två sto­ra mi­li­täröv­ning­ar runt om i Stock­holm. Den 17-20 oktober och den 7-10 no­vem­ber kom­mer mi­li­tä­ra for­don och sol­da­ter att sy­nas runt om Te­lesta­den i Fars­ta.

Al­la sol­da­ter och ”skå­de­spe­la­re” är väl in­sat­ta i sä­ker­hets­be­stäm­mel­ser och hur man ska upp­trä­da ut­an­för mi­li­tä­ra öv­nings­om­rå­den. Vid skott­loss­ning an­vänds en­dast lös am­mu­ni­tion. Den är helt ofar­ligt men lå­ter som rik­tig skott­loss­ning. Lör­da­gar­na den 20 oktober och den QRYHPEHU ¿QQV PLQGUH SDWUXOOHU med sol­da­ter och for­don i Fars­ta cent­rum för att spri­da in­for­ma­tion om För­svars­mak­ten, Liv­gar­det och Hem­vär­net i Stock­holm. fa­ce­book.com/liv­gar­det for­svars­mak­ten.se/liv­gar­det

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.