Ny hund­rast­gård i Fars­ta strand

Tidningen Farsta / Sköndal - - Hallå Stockholmare -

Ett med­bor­gar­för­slag om en hund­rast­gård i Fars­ta strand läm­na­des in till stads­dels­nämn­den i feb­ru­a­ri i år.

Vid sitt sam­man­trä­de i mars beslutade stads­dels­nämn­den att an­läg­ga en hund­rast­gård in­till For­sån i Fars­ta strand. Nu är rast­går­den klar att an­vän­das av al­la hun­dar som vill springa fritt. Öv­ri­ga hund­rast­går­dar i stads­del­sRPUNGHW ¿QQV L *XEELQJHQ 6YHGP\UD Fars­ta och Fa­ger­sjö. Läs mer om hund­rast­går­dar och hund­rast­plat­ser på stock­holm.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.