För­äld­rastöd ABC

Tidningen Farsta / Sköndal - - Hallå Stockholmare -

Nu star­tar två Abc-grup­per för för­äld­rar med barn i ål­dern 3-12 år. Abc-träf­far­na be­står av fy­ra ter­man: Vi­sa kär­lek, Va­ra med, Vi­sa vägen och Väl­ja stri­der.

Grupp 1 star­tar 17 oktober, kl 17.3020.00. Grupp 2 star­tar 7 no­vem­ber kl 18.00-20.30.

Grupp­träf­far­na kom­mer att hål­las i när­he­ten av Fars­ta cent­rum, lo­kal med­de­las vid an­mä­lan. För yt­ter­li­ga­re in­for­ma­tion och an­mä­lan al­la­bar­ni­cent­rum.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.