Po­li­ti­ker – ni mås­te ta an­svar för hem­tjäns­ten

Tidningen Farsta / Sköndal - - Tyck Om! - ”Kun­den”

Po­li­ti­ker! Ni glöm­de hem­tjäns­ten – igen. Hur kom­mer det sig att ni in­te bryr er om va­re sig äld­re män­ni­skor el­ler per­so­nal som ar­be­tar med den­na grupp?

Är det rim­ligt att till ex­em­pel en 90-åring ”har rätt” till 15 mi­nu­ter dusch där av- och på­kläd­ning ska in­gå i den ti­den?

Tyc­ker ni det är fullt möj­ligt att per­so­na­len ska rö­ra sig 3-5 km på två, tre mi­nu­ter till näs­ta kund?

Det ja­gas mi­nu­ter och per­so­na­len är ”över­va­ka­de” av si­na te­le­fo­ner. Det är ju fan helt sjukt!

Ta erat or­dent­li­ga an­svar, som vård­per­so­na­len gör vare­vi­ga dag, och gör om gör rätt!

Det ja­gas mi­nu­ter och per­so­na­len är ’över­va­ka­de’ av si­na te­le­fo­ner. Det är ju fan helt sjukt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.