Li­tet kå­se­ri från köks­fönst­ret

Tidningen Farsta / Sköndal - - Tyck Om! - Ned­teck­nat av Monica Sche­er

Från mitt föns­ter i kö­ket har jag en ut­sikt som va­ri­e­rar med års­ti­der­na. Just nu är det lön­nen på gran­nens gård som spra­kar i de all­ra vack­ras­te höst­fär­ger.

Den se­nas­te ti­den har man hål­lit på att re­pa­re­ra ta­ket på vårt hus. Plöts­ligt en dag häng­de det ut­an­för fönst­ret två rep som vag­ga­de be­hag­fullt i vin­den.

Jag, som har bli­vit för­störd av att tit­ta på spännande dec­ka­re på tv, blev lätt oro­lig: snart kom­mer det väl ett par föt­ter med vid­häng­an­de byx­ben …

Men det var ing­en fa­ra. I stäl­let kom det då och då en tak­plåt åkan­de! Jag blev fa­sci­ne­rad av att plåtsla­gar­na gör pre­cis som förr i ti­den! In­nan kra­nar och and­ra ma­ski­ner fanns. Det är ba­ra att kro­ka fast plå­ten och vips! så åker den upp. Jag är nu­me­ra fast i kö­ket, sit­ter ba­ra och vän­tar på näs­ta plåt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.