Ny pjäs på te­a­ter Mo­ment

Tidningen Farsta / Sköndal - - Farsta/Sköndal -

Fö­re­ställ­ning­en Gas har pre­miär på te­a­ter Mo­ment i Gub­bäng­en den 3 no­vem­ber. Pjäsen är skri­ven av Ge­org Kai­ser 1918 och hand­lar om ”en ka­ta­strof som var­nar för en ka­ta­strof men som blev helt in­ak­tu­ell då en verk­lig ka­ta­strof stod för dör­ren”. Ett gas­verk som för­ser he­la världs­in­du­strin med ener­gi ex­plo­de­rar tio mi­nu­ter in i hand­ling­en. Frå­gan är då, ska man byg­ga upp ver­ket igen el­ler för­sö­ka le­va ut­an gas. Den ha­de ur­pre­miär på Volks­buh­ne för hund­ra år se­dan och spe­la­des i Europa un­der mel­lan­k­rigs­ti­den. Gas spe­las fram till 15 de­cem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.