Al­la har rätt att få re­sa tryggt

Tidningen Farsta / Sköndal - - Tyck Om! - Färd­tjänst­hand­läg­ga­re

Som fö­re det­ta färd­tjänst­hand­läg­ga­re kan jag be­kräf­ta att det är pre­cis som ni skri­ver. Sam­trans skö­ter sitt upp­drag väl me­dan öv­ri­ga bo­lag ty­värr har sto­ra bris­ter i kva­li­tet. De kom­mer allt­för of­ta för sent och ibland in­te alls.

Ett stort pro­blem för al­la men i syn­ner­het för de per­so­ner som pga funk­tions­hin­der har be­hov av för­ut­säg­bar­het och tyd­li­ga ru­ti­ner. Tra­fik­ver­ket bör sät­ta press på de an­sva­ri­ga bo­la­gen. Al­la har rätt till en trygg och sä­ker re­sa som kom­mer i tid!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.