Bygg­nads­min­ne

Tidningen Farsta / Sköndal - - STOCKHOLMS HELG -

fsöd­ra Te­a­tern är en te­a­ter- och kon­sertscen vid Mo­se­bac­ke torg. Te­a­tern bygg­des 1852 och är en av Sve­ri­ges älds­ta ak­ti­va teat­rar. fi an­lägg­ning­en finns även sex and­ra sce­ner, varav Kä­gel­ba­nen un­der Mo­se­bac­ke­ter­ras­sen är den störs­ta. Hu­set be­står även av fem ba­rer och re­stau­rang­en Mo­se­bac­ke Etablis­se­ment. får 1995 för­kla­ra­des Mo­se­bac­ke­ter­ras­sen, Mo­se­bac­ke­por­ta­len och Kä­gel­ba­nan som bygg­nads­min­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.