MED PIFFA PUFFAR

Tidningen Farsta / Sköndal - - HEMMA -

BLOM. Den här fot­pal­len från Ikea pas­sar även fint som en­sam sitt­puff. Pris 895 kro­nor. ROSA. Sam­metspuff från Åh­léns med en di­a­me­ter på 53 cm. Pris 699 kro­nor. VIRKAT. Den här puf­fen kom­mer från EM Ho­me och kos­tar 695 kro­nor. REJÄL. Den här är 75 cm i di­a­me­ter och kos­tar 999 kro­nor hos Mio. LYXIG. Den här sto­ra puf­fen från El­los kos­tar 4 299 kro­nor. Finns även i ljus och mörk grå. VARMT VÄL­KOM­MEN PÅ PREMIÄRVISNING AV VÅRT NYA VISNINGSHUS! Bo i eget hus med bo­stads­rätt i barn­vän­li­ga Lil­la Skön­dal. Här har White Ar­ki­tek­ter ri­tat snyg­ga och väl­dis­po­ne­ra­de rad­hus i tre plan med två tak­ter­ras­ser. Välj mel­lan ljus te­gel­fa­sad (en­dast 3st kvar!) el­ler mörk te­gel­fa­sad (kan få upp till 5 sov­rum vid be­hov). Ge­nom­gå­en­de hög stan­dard och ge­nom­tänkt in­red­ning lik­som fär­dig tomt. GÖM. Den här kom­mer med smart för­va­rings­ut­rym­me un­der sit­sen. Pris 799 kro­nor hos Åh­léns. MÄSSING. Den här puf­fen med mäs­sings­fot finns i 13 oli­ka fär­ger. Pris 2 995 ko­nor hos EM Ho­me. NA­TUR. Sitt­puf­fen i ju­te kos­tar 499 kro­nor hos In­dis­ka. KVAR­TE­RET BJUDNINGEN Stor­lek: 5-6 rok Pris: 5 995 000 - 6 795 000 kr Av­gift: 5 353 kr/mån In­flytt­ning: fi­ra jul i nytt hus/möt vå­ren 2019 Öp­pen vis­ning: sön­dag 28 okt kl 11-13

MOSSIG. Den här i grönt kos­tar 499 kro­nor hos El­los. Plats: Ka­rin Lars­sons väg 29 Kon­takt: Mäklar­hu­set Enske­de Tom­my Sund­vall, 070-874 05 45 Mer in­fo: www.lillas­kon­dal.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.