Hål­ler med om hem­tjäns­ten

Tidningen Farsta / Sköndal - - TYCK OM! - En an­nan kund

Jag vill ock­så ifrå­ga­sät­ta ti­den hem­tjänst­per­so­nal ska ta sig mel­lan upp­dra­gen. De ska stä­da en tim­me och se­dan ta sig med buss el dy­likt till näs­ta jobb. Det kanske är nä­ra få­gel­vä­gen, men med buss. Tar fle­ra mi­nu­ter är jag sä­ker. Hårt jobb och man bor­de ha tjäns­te­bil el­ler cy­kel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.