Gör du nå­got sär­skilt på förs­ta ad­vent?

Tidningen Farsta / Sköndal - - HEJ SÖDERORT -

Al­bin Wi­kan­der, 33, chauf­för, Fars­ta: – Li­te grann, så jag vet att det är nu. Vi ska sät­ta upp li­te ljus och pynt. Mar­git Falk, 78, pen­sio­när, Fars­ta: – Nej. Jag vet att det är nu men är man en­sam så ski­ter man i det. Jag har gett bort al­la mi­na jul­sa­ker, ba­ra spa­rat en jul­stjär­na. Den sät­ter jag upp nu på förs­ta ad­vent, det räc­ker så. Erik Krö­ger­ström, 38, job­bar med IT, Lång­bro: – Det blir nog ad­vents­fi­ka hos svär­mor med det van­li­ga, pep­par­ka­kor, lus­se­bul­lar och glögg och an­nat gott. Jo­han Knopf, 42, för­äld­ra­le­dig, Te­le­fon­plan: – Nej. Men vi ska väl tän­da förs­ta lju­set och äta li­te pep­par­ka­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.