Vad hän­der nu?

Tidningen Farsta / Sköndal - - FARSTA / SKÖNDAL -

fmark- och mil­jö­dom­sto­len ska nu gå ige­nom över­kla­gan som kom­mit in och se­dan med­de­la sin dom. Väl­jer de att till­styr­ka gran­nar­nas över­kla­gan så upp­hävs de­talj­pla­nen.

fmark- och mil­jö­dom­sto­len är inte den högs­ta in­stan­sen, ut­an det går att över­kla­ga de­ras dom till Markoch mil­jöö­ver­dolmsto­len. Men det krävs pröv­nings­till­stånd för att fal­let ska tas upp där.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.