SNAB­BA­RE BUSS MEN FÄR­RE STOPP – VAD TYC­KER DU OM DET?

Tidningen Farsta / Sköndal - - Farsta / Sköndal -

MARIE LANDELIUS 55, gra­fisk form­gi­va­re, Väs­ter­torp

– Jag tar 173:an från Fruäng­en till Älv­sjö tre gång­er i vec­kan. För mig går den snabbt nog som det är, den bru­kar va­ra på­lit­lig och utan pro­blem. Och är det krång­el kan jag ta 163:an ock­så.

CHRISTINA ENG­VALL 70, pen­sio­när, Skönsta­holm

– Van­sin­ne att bå­de 172 och 173 ska slu­ta stan­na vid Sto­ra Skön­dals väg. Men det är väl klart att det är bra om bus­sen går snab­ba­re. Hur myc­ket snab­ba­re sa du? Fem mi­nu­ter? Ja, det var ju väl­digt myc­ket … löj­ligt!

PE­TER WIKSTEN 34, må­la­re, Blås­ut

– Ver­kar kons­tigt att in­te stan­na vid Sto­ra Skön­dals väg. Många av hu­sen där är väl i prin­cip ny­bygg­da. Hur ska de som bor där ta sig dit utan bil? Ett sånt krav tyc­ker jag in­te man kan stäl­la på de bo­en­de. Fem mi­nu­ter på en tim­mes re­sa, det gör in­te mig så myc­ket.

LI­SA TRADEFELT 33, skolku­ra­tor, Hö­ka­räng­en

– Dumt att kö­ra för­bi Älv­sjö­går­den. Jag kan gå bort till Älv­sjö sta­tion, men in­te så bra att bar­nen på sko­lan där jag job­bar ska gö­ra det. Det är så stö­kigt där. Som det är nu stan­nar 173:an mitt ut­an­för sko­lan. Visst kan jag kän­na mig be­kväm och själ­visk, men jag för­står hur de tän­ker när de drar in stopp i in­du­stri­om­rå­den. Fast här vid Älv­sjö­går­den har de just byggt mas­sa nya hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.