Änt­li­gen har re­stau­rang Fars­ta Gård öpp­nat ef­ter en to­tal re­no­ve­ring

Tidningen Farsta / Sköndal - - Söderort -

Med en full­stän­dig mål­ning & ta­pet­se­ring samt med ny­lag­da ge­dig­na trä­golv i al­la rum häl­sar Jesper Boul­li­ant & Jes­si­ca Ös­ter­gren gäs­ter­na väl­kom­na. Re­no­ve­ring­en har ut­förts av Stock­holms Må­le­ri & Bygg Kon­sul­ter AB i sam­råd med fas­tig­hets­ä­ga­ren Stads­hol­men & re­sul­ta­tet är fan­tas­tiskt med in­spi­ra­tion från 1600-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.