Ad­vent på mu­se­et

Tidningen Farsta / Sköndal - - Stockholms Helg -

sön­da­gar i ad­vent 10.00–17.00 Beund­ra årets jul­gran, pyss­la till ljuv mu­sik och hör om ju­lens tra­di­tio­ner. Fi­ka och jul­tall­rik i re­stau­rang­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.