Ju­lens blom­mor

Tidningen Farsta / Sköndal - - Stockholms Helg -

Ons­dag 12/12 kl. 18.00–19.30 Träd­gårds­mäs­ta­re Ma­ri­na Ryd­berg och flo­rist Kristi­na Öh­man be­rät­tar om Wal­de­mar­sud­des tra­di­tio­ner kring julblommor och vi­sar ex­em­pel på vack­ra ar­range­mang. Ett gyl­le­ne till­fäl­le att in­spi­re­ras och kö­pa julblommor som ama­ryl­lis, hy­a­cin­ter och kran­sar. Bil­jet­ter kan för­kö­pas via: www.wal­de­mar­sud­de.se/eve­ne­mang alt. bo­kas på e-post bok­ning­[email protected]­de­mar­sud­de.se alt. tel 08-545 837 20 (månd–fred kl. 10.00–12.00).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.