Tan­ke­vur­pa om SL kor­tet?

Tidningen Farsta / Sköndal - - Tyck Om! -

Lä­ser an­gå­en­de det myc­ket kraf­tigt höj­da pri­set för SL kor­tet att ”Ef­tersom lö­ner­na ökat mer än kon­su­mentin­dex in­ne­bär det även att SL läg­ger mer peng­ar på lö­ner”. Är det ett an­ta­gan­de el­ler ett un­der­byggt på­stå­en­de? Har Os­kar Fr­ö­idh fått se rä­ken­ska­per­na? El­ler är det bo­la­gets pro­fit som ökar och förs ur lan­det? De an­ställ­da har inga fe­ta lö­ner, men tro­li­gen che­fer­na.

24 no­vem­ber. Ca­ta­ri­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.