Tom­te­verk­stad i Skön­dal

Tidningen Farsta / Sköndal - - Farsta / Sköndal -

Sön­dag 9 de­cem­ber är det tom­te­verk­stad hos Ung­domssup­port i Skön­dal. Till­ver­ka di­na eg­na jul­klap­par, julpyssel och jul­kort. Bland an­nat kan man må­la en egen mugg, gö­ra smäll­ka­ra­mel­ler och de­ko­re­ra jul­ku­lor. Adres­sen är Skön­dals­går­den på Ba­gar­fruvä­gen 44 och ti­den 14–17. Pyss­let kos­tar 30 kro­nor att va­ra med på och al­la åld­rar är väl­kom­na. Den 12 de­cem­ber, kl 18–21, är det julav­slut­ning med du­kat jul­bord och mer pyssel, ål­der 9–15 år. Ung­domssup­port är en ide­ell för­e­ning­en och mö­tes­plats för unga i Skön­dal, från 9 år och upp­åt.

JULPYSSLA. Tom­te­verk­stad i Skön­dal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.