Ta fram kraf­ten i rös­ten

Tidningen Farsta / Sköndal - - Farsta / Sköndal -

Är du för­äld­ra­le­dig och vill tes­ta din sång­röst? Gör det på Fars­ta bib­li­o­tek på ons­dag 12 de­cem­ber, 13-14. Un­der två ons­da­gar ord­nas mö­ten där för­äld­rar och be­bi­sar träf­fas för att im­pro­vi­se­ra med stär­kan­de röstöv­ning­ar och enk­la sång­er. Syf­tet är att del­ta­gar­na ska ”få upp­le­va gläd­jen, kraf­ten och flö­det” i rös­ten. Ing­en för­kun­skap krävs. Öv­ning­ar­na leds av mu­sikoch scen­konst­nä­ren Ida Lod och eve­ne­mang­et är gra­tis. An­mä­lan görs på Fars­ta bib­li­o­teks hem­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.