Prog­ga­re roc­kar in vå­ren i Sö­derort

Tidningen Farsta / Sköndal - - Farsta / Sköndal -

I bör­jan på 2019 kom­mer Års­ta fol­kets hus att kö­ra tre kon­sert­kväl­lar för att upp­märk­sam­ma sta­dens rockfans på att den svens­ka 70-tals-pro­g­gen fort­fa­ran­de är vid liv. Den 21 mars spe­lar Trä­den, som bil­da­des 1969 un­der det be­tyd­ligt mer kän­da nam­net Träd, gräs och ste­nar. Den 11 april li­rar Keb­ne­kaj­se, ”Sve­ri­ges hår­das­te spel­män”, ak­ti­va se­dan 1971. Och den 2 maj pro­g­groc­kar man in den stun­dan­de som­ma­ren med Nyn­ning­en, som star­ta­de 1971. Kon­ser­ter­na an­ord­nas av Stads­tea­tern.

FOTO: KULTURHUSET STADS­TEA­TERN

SKIPPAT GRÄS OCH STE­NAR. Trä­den ska pro­g­ga sig i Års­ta i vår.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.