Det här vill man gö­ra

Tidningen Farsta / Sköndal - - Farsta / Sköndal -

BUSS 172

fskip­pa­de håll­plat­ser: Gub­bäng­en, Get­fot­s­vä­gen, Gub­bäng­ens id­rotts­plats, Hög­da­lens in­du­stri, Hög­dals­de­pån, Sto­ra Skön­dals väg. fdet be­ty­der att 172:an lig­ger kvar på Ör­by­le­den från Hö­ka­räng­en mot Hög­da­len utan att ta sväng­en upp till Gub­bäng­en. Den sträc­kan täcks av röd­bus­sen 143. f500 me­ter nya bus­skör­fält på Ör­by­le­den och Hud­ding­e­vä­gen. fspa­rad tid: Cir­ka fem mi­nu­ter i bå­da rikt­ning­ar­na.

BUSS 173

fskip­pa­de håll­plat­ser: Apo­teks­bo­la­get, Lind­vre­ten, Lammholms­bac­ken, Ek­holms­vä­gen, Vård­ka­se­vä­gen, Forn­min­nes­vä­gen, Vi­sir­vä­gen, Se­gel­torps in­du­stri­om­rå­de, Hä­rads­vä­gen, Dr Wi­der­ströms ga­ta, Älv­sjö­går­den, Ske­bo­kvarns­vä­gen, Ör­by­le­den, Sto­ra Skön­dals väg. fdet in­ne­bär att 173:an lig­ger kvar längs Gam­la Sö­der­täl­je­vä­gen, där det till­kom­mer två stopp, än­da bort till Kung­es kur­va. Den kör då allt­så in­te alls via Smis­ta al­lé. Där er­sät­ter lin­je 707. För­slag på stopp längs Gam­la Sö­der­täl­jev är Se­gel­torps cent­rum och Fruängs­går­den. f1 500 me­ter nya bus­skör­fält på Ör­by­le­den, där 300 me­ter de­las med 172. fspa­rad tid: sex till åt­ta mi­nu­ter, be­ro­en­de på rikt­ning och tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.