Här kan du föl­ja – och ba­da med – Karl

Tidningen Farsta / Sköndal - - Söderort -

ffa­ce­book: ”Kal­le Vin­ter­ba­dar för Stock­holms Stads­mis­sion” finstagram: bat­man­sthlm fkarl upp­ma­nar folk att kom­ma och ba­da till­sam­mans med ho­nom. I så fall kan man hö­ra av sig till ho­nom, men fram­ö­ver kom­mer han nog skri­va vil­ken plats han ska ba­da på da­gen in­nan så kan folk ba­ra dy­ka upp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.