Tyck till med mo­bi­len

Tidningen Farsta / Sköndal - - Stockholm -

Till­sam­mans hjälps vi åt att ska­pa en re­na­re, snyg­ga­re och tryg­ga­re stad. Ladda ner ap­pen Tyck till och läm­na di­na syn­punk­ter på Stock­holms ute­mil­jö. Du kan till ex­em­pel felan­mä­la en tra­sig lam­pa, ned­skräp­ning, fel­par­ke­ring, hal­ka el­ler ska­de­gö­rel­se. stock­holm.se/tyck­til­lapp

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.