För fö­re­ta­ga­re

Tidningen Farsta / Sköndal - - Stockholm -

Den 27 no­vem­ber träf­fa­des ett an­tal fas­tig­hets­ä­ga­re, Fars­ta fö­re­tags­grupp och Fars­ta stads­dels­för­valt­ning.

Un­der mö­tet bil­da­des ett nät­verk som ska hjäl­pa fö­re­tag att eta­ble­ra sig i om­rå­det.

Stads­dels­för­valt­ning­en kom­mer fort­sätt­nings­vis att bju­da in lo­ka­la fas­tig­hets­ä­ga­re till nät­verksmö­ten en gång per år.

Om du är in­tres­se­rad av att del­ta i nät­ver­ket kon­tak­ta: Tho­mas Kult­ti. tho­mas.kult­[email protected] stock­holm.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.