Far­sta­teck­na­re stäl­ler ut – i Fars­ta

Tidningen Farsta / Sköndal - - FARSTA / SKÖNDAL -

Fram till den 23 de­cem­ber stäl­ler Ro­bert Nyberg, teck­na­re och Farsta­bo, ut på Fars­ta gal­le­ri på Fars­ta gård. Hans sa­ti­ris­ka och sam­tids­kom­men­te­ran­de bil­der syns of­ta i bland an­nat Aftonbladet, fack­li­ga tid­ning­ar, bil­der­böc­ker och på nä­tet.

Gal­le­ri­et är öp­pet fre­da­gar, lör­da­gar och sön­da­gar mel­lan kloc­kan 11.00 och 16.00.

FOTO: KARIN NILSSON

RO­BERT NYBERG, sa­tir­teck­na­re, är ak­tu­ell med en ny ut­ställ­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.