Ny pre­li­mi­när tid­plan

Tidningen Farsta / Sköndal - - FARSTA / SKÖNDAL -

fhöst 2019: Mo­der­ni­se­ring, upp­rust­ning och re­no­ve­ring av Glo­ben. Nå­got som kan på­gå i cir­ka två år.

f2021: Ho­vets hoc­key­verk­sam­het kan flyt­ta in i Glo­ben.

f2022: Ho­vet kan bör­ja ri­vas. 2023: De un­der­jor­dis­ka hoc­key­rin­kar­na kan stå kla­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.