Man kan in­te ba­ra tän­ka att vi ska va­ra tuf­fa och hår­da. Vi mås­te frå­ga varand­ra hur vi mår.

Tidningen Farsta / Sköndal - - Farsta/sköndal -

Sat­te che­fen på sin plats När Di­a­na Sun­din skul­le lä­ras upp som till­för­ord­nad chef för be­fäl ute i fält, frå­ga­de hon nya che­fen hur kläd­ko­den såg ut. Skjor­ta, ka­vaj, slips, kjol, klac­kar och nät­strum­por blev sva­ret. Hon be­stäm­de sig för att ta ho­nom på or­den.

– Jag gick dit i nät­strum­por, drog på läpp­stift och satt och vip­pa­de med fo­ten. Tu­ren (kol­le­gor­na, reds anm.) låg på bor­den och skrat­ta­de. Che­fen var ald­rig tyst, men när han fick syn på mig ga­pa­de han som en fisk i fle­ra mi­nu­ter. ’Du tän­ker väl in­te åka ut så­där?’!. Han har nog ald­rig gett fel in­struk­tio­ner om klä­der ef­ter det, sä­ger Di­a­na och skrat­tar.

När hon 1988 sök­te jobb på pi­ke­ten fick hon ploc­ka isär ett va­pen un­der in­ter­vjun,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.