Julaf­ton på mu­se­um

Tidningen Farsta / Sköndal - - Farsta/sköndal -

mån­dag 24 december 10.00–17.00 Kom in i vär­men, träf­fa tom­ten, dan­sa runt gra­nen el­ler be­sök re­stau­rang­en som er­bju­der got­ter för sto­ra och små. En­tré 20 kr, fri en­tré t.o.m. 18 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.