FRÅGAN Vil­ken är den säms­ta jul­klapp du fått?

Tidningen Farsta / Sköndal - - Hej -

Pet­ra Skar­myr, 35, land­skaps­ar­ki­tekt med Bric­ken, 9 må­na­der, Skarpnäck: – Ing­et. Jag är så tack­sam för allt jag får. Ju­lia Flod­man, 25, stu­dent, Med­bor­gar­plat­sen: – När jag var 13 fick jag Le­na Philips­sons sam­lings­ski­va. Det kän­des som en sista­mi­nu­ten­lös­ning, nå­got man kö­per på en ben­sin­mack på vägen. An­na Ny­ström, 34, ut­re­da­re, Brom­ma: – Det var nog när jag var ton­å­ring och fick en lång li­na med små plast­hjär­tan på som man häng­er på väg­gen. Det var tänkt till be­tyd­ligt yng­re barn. An­na Berg­gren, 23, bu­tiks­bi­trä­de, Tors­ga­tan: – För­ra året fick jag två skit­fu­la glas­bal­long­er av min bror. Jag trod­de först att det var ett skämt, men jag har hängt upp dem ef­tersom han kom­mer och häl­sar på ibland. Tan­ken var ju fin!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.