Miss­tänkt mord­brand i Gam­la Enskede

Tidningen Farsta / Sköndal - - Farsta/sköndal -

Kloc­kan 04.36 un­der nat­ten till i tis­dags lar­ma­des po­lis och rädd­nings­tjänst om en på­gåen­de brand i ett fler­fa­miljs­hus i Gam­la Enskede. Fle­ra hus­håll eva­ku­e­ra­des och släck­nings­ar­be­tet in­led­des ome­del­bart. In­sat­sen av­slu­ta­des ti­digt i tis­dags mor­se och en tek­nisk un­der­sök­ning in­led­des. En man i 20-års­ål­dern har nu gri­pits miss­tänkt för grov mord­brand. Po­li­sen har i nu­lä­get inga upp­gif­ter om hur bran­den star­ta­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.