Där­för ska du ha oss i din mo­bil!

Tidningen Farsta / Sköndal - - Hej Söderort -

1. Du får koll på vad som hän­der i din stads­del! Hän­der nå­got stort skic­kar vi en push­no­tis så att du in­te mis­sar nå­got vik­tigt! 2. Du får koll på Stock­holms pro­fi­ler, tren­der, tvis­ter och snacki­sar.

3. Stock­holms­de­bat­ten be­hö­ver din röst. El­ler i al­la fall ditt öra. Häng med – och tyck till!

4. Du får koll på stans bäs­ta lop­pi­sar, de störs­ta folk­fes­ter­na och de ny­öpp­na­de kvar­terskro­gar­na.

5. Du får en lo­kal­tid­ning med en­ga­ge­ra­de re­port­rar i din mo­bil. 6. Vi Stock­holm!

Andre­as Jen­nische Webb­chef Stock­holmdi­rekt Mim­mi Ep­ste­in Re­por­ter Stock­holmdi­rekt Per Brandt Re­por­ter Stock­holmdi­rekt

Lad­da ner Stock­holmdi­rekt i App­sto­re el­ler Goog­le­play och ha koll på Stock­holm he­la som­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.