Jul på Skan­sen

Tidningen Farsta / Sköndal - - Fler Nyheter -

Mi­kael Pers­brandt lä­ser Ten­ny­sons dikt Ny­års­kloc­kan och en rad kän­da ar­tis­ter upp­trä­der. Pro­gram­met di­rekt­sänds i SVT och pre­sen­te­ras av An­ne Lund­berg.

Korv­grill­ning, julpys­sel, pon­ny­rid­ning och prat om djur al­la da­gar. Upp­lev tra­di­tio­nel­la jul­fi­ran­den i vå­ra hus och går­dar. Julav­slut­ning med dans kring gra­nen med Ay­la Ka­baca och Ju­lor­kes­tern 6 jan kl 12-15

Gra­tis in­trä­de 22 de­cem­ber–6 ja­nu­a­ri! På Skan­sen-akva­ri­et finns allt från apor, fis­kar och kro­ko­di­ler, till skor­pi­o­ner, pa­pe­go­jor och gro­dor. En­tré till Skan­sen till­kom­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.