Re­flex­en no­mi­ne­rad till Årets barn­bio

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Hammarby / Skarpnäck -

För sjät­te året i rad de­lar Bi­o­graf­cen­tra­len ut pri­set Årets Barn­bio. I år är bi­o­gra­fen Re­flex­en, till­sam­mans med Folkets bio Re­gi­na i Ös­tersund och Bar­nens bio i Var­berg no­mi­ne­ra­de.

”Bi­o­gra­fen Re­flex­en i Stock­holms­för­or­ten Kärr­torp, drivs ide­ellt och har fun­nits i över 40 år. Re­flex­en bju­der på en bred re­per­to­ar på så­väl gen­re, ur­sprungs­land och pro­duk­tions­år. Var­je vec­ka och un­der skol­lov vi­sas kva­li­tets­film för barn i al­la åld­rar. Be­sö­kar­na möts av en väl­kom­nan­de och in­klu­de­ran­de at­mo­sfär, in­te minst från det po­pu­lä­ra kafé­et i fo­a­jén”, skri­ver Bi­o­graf­cen­tra­len i no­mi­ne­ring­en.

Vin­na­ren får 15 000 kro­nor och di­plom de­las ut till samt­li­ga no­mi­ne­ra­de att sät­ta upp i fo­a­jén.

Vin­na­ren av­slö­jas un­der BUFF Filmfes­ti­val i Mal­mö fredag 23 mars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.