Fö­re­läs­ning för ett tryg­ga­re när­om­rå­de

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Hammarby/Skarpnäck -

Många vålds­brott sker i hem­met fram­för allt de som drab­bar kvin­nor. Kanske är du rädd för att knac­ka på hos gran­nen och se hur det står till el­ler så är du själv ut­satt.

Den 7 april kloc­kan 13:00 - 15:00 på Rönn­bärs­går­dens lo­kal i Da­len bju­der Svens­ka Bo­stä­der & Lo­ka­la Hy­res­gäst­för­e­ning­ar­na på gra­tis fö­re­läs­ning, works­hop och där­ef­ter grill­ning. Den ide­el­la för­e­ning­en Hus­ku­rage kom­mer även och lär ut ci­vil­ku­rage. För de som själ­va är drab­ba­de kom­mer det un­der da­gen tas upp vil­ket stöd som finns att få.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.