Rasmus ovän­ta­de fångst: Jät­te­gäd­dan i Sö­der­by­sjön

Rasmus och Ke­vin ha­de ald­rig kun­nat ana vad som göm­de sig i vas­sen i Sö­der­by­sjön un­der årets förs­ta fis­ke­tur.

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Söderort - Jon­na Claes­son 073-600 69 08 jon­na.claes­son@di­rekt­press.se

För­ra hel­gen när kom­pi­sar­na Rasmus Hen­riks­son och Ke­vin Ma­tic,16, skul­le ge sig ut på årets förs­ta fis­ke­tur ha­de det räk­nat med att få en och an­nan små­fisk, men rik­tigt så blev det in­te. När fis­ken väl nap­pa­de för­stod de att det var nå­got stör­re än en ab­bor­re på kro­ken.

– Jag har fis­kat se­dan jag var li­ten men ald­rig fått en så­dan här stor. Vi ha­de ju ba­ra fis­ke­spö för att kun­na fis­ka ab­bor­re, så när fis­ken nap­pa­de drog den ju iväg med he­la li­nan, sä­ger Rasmus Hen­riks­son, 16, som bor i Bagar­mos­sen.

Fis­ken var stark men Rasmus och Ke­vin hjälp­tes åt och till slut fick de upp den.

– Den väg­de fem ki­lo och var jät­tes­tor. Det var kul att få upp den men vi släng­er all­tid till­ba­ka fis­ken igen.

Det var kul att få upp den men vi släng­er all­tid till­ba­ka fis­ken igen.

FO­TO: PRIVAT

FÅNGST! Ke­vin Ma­tic och Rasmus Hen­riks­son, 16 fång­a­de Stor­by­sjöns gam­mel­gäd­da. Till väns­ter vi­sar Ke­vin upp fångsten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.