Val­fri­he­tens frå­ge­tec­ken

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Tyck Om! - Mats Ham­marlund

El­bo­lag och te­le­fon väl­jer man på skoj men ti­den räc­ker ej och pen­sio­nens tunga val och vår­dens la­by­rin­ter blir en an­nan grej Orätt­vi­san tit­tar fram i va­lens hyck­le­ri med tillägg­s­vård för den med lön och råd för om­sorgs­plats i fint pa­lats Bar­nens val av sko­la blir sna­rast sko­la väl­jer barn sjuk­hus sö­ker kund hy­resvärd sin gäst och ban­ken gil­lar all­ra bäst den som re­dan har

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.