Mil­jö­sko­la på hjul in­vigd i Ba­gis

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Hammarby/skarpnäck -

I vec­kan som var fi­ra­des den Bi­o­lo­gis­ka mång­fal­dens dag. Då pas­sa­de sta­den på att in­vi­ga Fält­lab­bet, en mo­bil na­tur­sko­la. En bil, helt en­kelt. Den ska fo­ku­se­ra på Sö­deror­ter­nas grund­sko­lor och stär­ka upp plug­gens or­di­na­rie fält­un­der­vis­ning­ar. Där­för sked­de in­vig­ning­en ock­så på Bro­torps­sko­lan i Bagar­mos­sen. Skol­bor­gar­rå­det Ol­le Bu­rell (S) och mil­jö­bor­gar­rå­det Ka­ta­ri­na Lu­hr (MP) klipp­te band på bi­len och års­kurs 3 fick lä­ra sig hur man gör ett mi­ni­växt­hus. Nu kan ele­ver­na hänga med på plan­tor­nas ut­veck­ling.

SKA VÄXA. Filip­pa och Car­men i Bro­torps­sko­lans klass 3 fick lä­ra sig hur man plan­te­rar i ett växt­hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.