LAD­DA NER VÅR NYHETSAPP!

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Söderort -

1 Du får koll på vad som hän­der i din stads­del. Hän­der nå­got stort skic­kar vi en push­no­tis så att du in­te mis­sar nå­got vik­tigt. 2 Du får koll på Stock­holms pro­fi­ler, tren­der, tvis­ter och snackisar. 3 Stock­holms­de­bat­ten be­hö­ver din röst. El­ler i al­la fall ditt öra. Häng med – och tyck till! 4 Du får koll på stans bäs­ta lop­pi­sar, de störs­ta folk­fes­ter­na och de ny­öpp­na­de kvar­terskro­gar­na. 5 Du får en lo­kal­tid­ning med en­ga­ge­ra­de re­port­rar i din mo­bil. 6 Vi Stock­holm.

SUC­CÉ. I dags­lä­get har runt 10 000 per­so­ner lad­dat ner Stock­hol­mDi­rekts app. ”Det är för att vi gör stans bäs­ta och mest lo­ka­la jour­na­li­stik – var­je dag. Om du slår på push­no­ti­ser­na så kom­mer du mär­ka att vi är snab­bast på hän­del­seny­he­ter, först att upp­märk­sam­ma de sto­ra snacki­sar­na i ditt om­rå­de och på plats där det hän­der när det hän­der”, sä­ger Ham­pus Jarn­lo, re­dak­tions­chef (mit­ten). Här till­sam­mans med re­port­rar­na Sop­hie Stig­fur och Per Brandt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.