Som­marscen i Pung­pi­nan

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Söderort -

29 ju­ni: Per Persson & nya pac­ket Per Persson bil­da­de fram­gångs­ri­ka Pers­sons Pack re­dan 1989. Grup­pen splitt­ra­des 2014 och nu är Persson till­ba­ka med ett nytt band.

5 ju­li: Kom­mer att bli of­fi­ci­ellt in­om kort. 17 au­gusti: Sel­ma & Gustaf Ame­ri­ca­na-in­spi­re­rad duo som släpp­te ett hyl­lat de­bu­tal­bum i hös­tas. Un­der som­ma­ren vän­tar spel­ning­ar i bå­de

Sve­ri­ge och Eu­ro­pa. 30 au­gusti: Eng­mans ka­pell Folk­rock från Helsing­land. De­bu­te­ra­de 2000 med al­bu­met ”Pen­sio­nat Lil­je­vahls” som spe­la­de in i nä­ra sam­ar­be­te med Per Persson.

Dess­utom kom­mer Shir­ley Clamp att be­sö­ka Karl och Kristi­na för ett upp­trä­dan­de även i år. Den 10 au­gusti är det dags för Go’ kväll med Shir­ley, då även en hem­lig gäst ut­lo­vats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.