STOCKHOLMSVALET 2018

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Hammarby / Skarpnäck -

En­ligt So­ci­al­de­mo­kra­ter­na är lands­tings­va­let ett sjuk­vårdsval. Sam­ti­digt väljer Mo­de­ra­ter­na att kam­panj a fören Öst­lig för­bin­del­se. Vi re­der ut par­ti­er­nas stånd­punk­ter i två brin­nan­de frå­gor för stock­hol­mar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.