Loppis i Båt­par­ken

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Hammarby / Skarpnäck -

FOLK­FEST. Dags igen för den år­li­ga lop­pi­sen i Båt­par­ken. På sön­dag 16 september är det dags för årets sto­ra loppis i Båt­par­ken på Lag­mans­plan. Där kan du säl­ja allt du in­te be­hö­ver läng­re el­ler köpa sånt du tror att du be­hö­ver. Var­je år bru­kar det bli runt 60 säl­ja­re och fle­ra hund­ra be­sö­ka­re. För­u­tom pry­lar kom­mer det att fin­nas kafé och ak­ti­vi­te­ter för barn och ti­den är 11-16. Det blir den sjun­de lopp isen i rad som Skarpnäck s Träd­gårds stads­för­e­ning ord­nar. Vill du säl­ja gre­jer, mej­la loppis@skarp­nack.org.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.