Hur skul­le ni vil­ja gö­ra med lands­tings­skat­ten?

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Hammarby / Skarpnäck -

Mo­de­ra­ter­na: ...................................................... Oför­änd­rad Liberalerna: ......................................................... Oför­änd­rad Cen­ter­par­ti­et: ..................................................... Oför­änd­rad Krist­de­mo­kra­ter­na: ..... Sän­ka den när det finns ut­rym­me So­ci­al­de­mo­kra­ter­na: ..................................... Bör in­te hö­jas Väns­ter­par­ti­et: .......................................... Hö­ja med 30 öre Mil­jö­par­ti­et: ........................................................ Oför­änd­rad Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na: ......................................... In­te hö­jas

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.