Vil­ket hån mot pen­sio­nä­rer!

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Tyck Om! -

Gis­sa om jag blev paff när jag såg den­na af­fisch, vil­ket hån mot oss, ni sit­ter re­dan vid mak­ten och har in­te kun­nat fixa det­ta ti­di­ga­re, hö­ja pen­sio­ner­na, var­för skall vi be­ta­la mer i skatt än de som job­bar, nu får ni väl ge er!

Tror ni att ni skall vin­na rös­ter på det­ta? Nej den gub­ben går in­te, ni har haft tid på er och in­te ta­git va­ra på den, var­för skall vi tro på er nu? Ald­rig i li­vet! Vi pen­sio­nä­rer har in­te råd att gå ut och äta, gå på bio, åka kom­mu­nalt, ung­do­mar fick SL kort men in­te vi pen­sio­nä­rer, skam­ligt! Vi har knappt råd att bo, en del blir ut­kas­ta­de från si­na hem, vi får ja­ga ex­tra­pri­ser för att över­le­va.

FY PÅ ER!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.