Sök höst­lov­s­jobb!

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Sidan 1 -

Du som är mel­lan 16 och 18 år och bor i nå­gon av stads­de­lar­na Enske­de-Års­ta-Van­tör, Fars­ta el­ler Skarpnäck kan få job­ba på höst­lo­vet, vec­ka 44. Lö­nen lig­ger på från 85 kro­nor till 115 kro­nor i tim­men, in­klu­si­ve se­meste­rer­sätt­ning, be­ro­en­de på ål­der. Man sö­ker un­der pe­ri­o­den 3-17 september via stock­holm. se/fe­ri­e­jobb och job­ben för­de­las i förs­ta hand ge­nom lott­ning.

Al­la som är un­der 18 år mås­te ha en un­der­skrift från en vård­nads­ha­va­re för att det är ok att man job­bar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.