Fle­ra ska­da­de vid hel­gens der­by

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Söderort -

Det blev stö­kigt vid der­byt mel­lan Djur­går­den och Ham­mar­by på Te­le2 Are­na i sön­dags 2 september. Match­star­ten flyt­ta­des till att bör­ja med fram 30 mi­nu­ter på grund av att ben­ga­lis­ka el­dar kas­tats in på läk­ta­ren. Åt­ta per­so­ner ska­da­des lind­rigt, varav två barn. En av de drab­ba­de fick bränn­ska­dor på ryg­gen, dock ing­et all­var­ligt. En per­son är mis­s­tänkt för grov miss­han­del.

In­nan mat­chen ska­da­des en po­lis, som fick upp­sö­ka sjuk­hus, en per­son greps och en per­son om­hän­der­togs. El­va per­so­ner av­lägs­na­des av po­li­sen ut­an­för are­na­om­rå­det ef­ter mat­chen. Ef­ter hän­del­ser­na har två per­so­ner fått till­trä­des­för­bud till mat­cher i ett år re­spek­ti­ve sex må­na­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.