Hov­rät­ten fast­stäl­ler dom mot mord­dömd 17-åring i Enske­de

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Söderort -

Den 17-åri­ge kil­le som högg ihjäl en elev vid Enske­de gårds gym­na­si­um i de­cem­ber för­ra året, får sitt straff fast­ställt av hov­rät­ten. Han döm­des i som­ras av tings­rät­ten till rätts­psy­ki­a­trisk vård för mord, men do­men över­kla­ga­des. 17-åring­en och hans ad­vo­kat vil­le få ho­nom frikänd, al­ter­na­tivt mild­ra straf­fet.

Nu har hov­rät­ten fast­ställt tings­rät­tens dom och går på sam­ma lin­je, det blir rätts­psyk för den unga gär­nings­man­nen, med sär­skild ut­skriv­nings­pröv­ning. Det är till­räck­ligt be­vi­sat att han kniv­högg ele­ven fle­ra gång­er i ryg­gen, ska­dor som gjor­de att han sen av­led, me­nar hov­rät­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.