För­slag: Fäng­el­se vid köp av hy­res­kon­trakt

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Hemma -

Re­ge­ring­en pre­sen­te­rar nu en ny hår­da­re lag­stift­ning kring han­del med hy­res­kon­trakt, rap­por­te­rar Hem&Hy­ra. För­u­tom att skär­pa straf­fen vid olov­lig för­sälj­ning av hy­res­kon­trakt vill re­ge­ring­en även att det ska bli straff­bart att köpa kon­trakt. I ex­tre­ma fall ska det kun­na le­da till fäng­el­se i upp till fy­ra år, en­ligt tid­ning­en.

– Han­deln med hy­res­kon­trakt un­der­grä­ver de grund­läg­gan­de spel­reg­ler­na på hy­res­bo­stads­mark­na­den och drab­bar de som står ut­an bo­stad. Där­för pre­sen­te­rar vi nu kraft­ful­la åt­gär­der mot svart­han­deln, sä­ger bi­trä­dan­de ju­sti­ti­e­mi­nis­ter Heléne Fritzon (S) till Hem&Hy­ra.

En­ligt för­sla­get, som bland an­nat har fått stöd av Hy­res­gäst­för­e­ning­en, ska även den som hyr ut i andra­hand kun­na bli av med sitt hy­res­kon­trakt om hy­ran sätts för högt. Heléne Fritzon (S). Bi­trä­dan­de Ju­sti­ti­e­mi­nis­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.