Höst­mark­nad i Kärr­torp

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Hammarby / Skarpnäck -

Lör­dag 29 sep­tem­ber kloc­kan 11–15 är det dags för den år­li­ga höst­mark­na­den i Kärr­torp cent­rum. Kärr­torps fö­re­ta­gar­för­e­ning häl­sar hös­ten och Kärr­torps­bor­na välkomna med gra­tis barn­ak­ti­vi­te­ter, dans till bra mu­sik, mat och stor lopp­mark­nad, lot­te­ri och fo­to­gra­fe­ring.

Du som vill säl­ja sa­ker får även stäl­la upp frukt, grön­sa­ker, sylt, saft och an­nat ”som job­bet i din träd­gård el­ler på din ko­lo­ni­lott ut­myn­nat i” skri­ver ar­ran­gö­rer­na. Väl­kom­men att bo­ka bord på cent­ru­mets hem­si­da www.karr­torp­cent­rum.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.