Sta­tistik: Så rös­ta­de di­na gran­nar i va­let

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Sidan 1 -

I Skarpnäcks stads­del klev Väns­ter­par­ti­et fram­åt på be­kost­nad av si­na röd­grön­ro­sa al­li­e­ra­de i Stads­hu­set. Se siff­ror­na hur he­la ditt om­rå­de rös­ta­de i kom­mun­va­let.

Bagar­mos­sens Re­ci­li­ence cen­ter be­står av ett gäng grö­na ent­re­pre­nö­rer och mö­tes­rum med plats för upp till 35 per­so­ner där de hålls kur­ser, works­hops och dis­kus­sions­kväl­lar. Den 21 sep­tem­ber öpp­nar de upp lo­ka­len för al­la att kom­ma och fi­ra 2018 års skörd till­sam­mans med den.

Eve­ne­mang­et är gra­tis och vill du vi­sa upp din egen skörd är det ba­ra att ta med dig. Un­der da­gen blir det kny­tis, ming­el, mu­sik och skå­de­spel. En rik­tig fest helt en­kelt.

Lillå­vä­gen 61, 128 45 Stock­holm 17:00-19:00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.