Man­dat­för­del­ning­en i full­mäk­ti­ge

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Stockholmsvalet 2018 - KÄLLA: Val­myn­dig­he­ten. Siff­ror­na vi­sar re­sul­ta­tet från det pre­li­mi­nä­ra re­sul­ta­tet på val­nat­ten.

Mo­de­ra­ter­na 22 Cen­ter­par­ti­et 8 Li­be­ra­ler­na 10 Krist­de­mo­kra­ter­na 5 So­ci­al­de­mo­kra­ter­na 23 Väns­ter­par­ti­et 13 Mil­jö­par­ti­et 9 Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na 8 Fe­mi­nis­tiskt ini­ti­a­tiv 3 To­talt: 101

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.